Esiopetus 10.8.2022-3.6.2023

Kärkölän kunta järjestää perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta
kuusi vuotiaille. Lukuvuonna 2022 - 2023 järjestettävä esiopetus koskee vuonna 
2016 syntyneitä lapsia.

Esiopetus toteutetaan Kärkölän Yhtenäiskoulussa ja se muodostaa
näin perusopetuksen kanssa eheän, lapsen kasvua ja oppimista tukevan
kokonaisuuden. Päivittäinen toiminta-aika on neljä tuntia.

Esiopetuspaikassa järjestetään myös esioppilaan tarvitsema päivähoito. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten osalta hoitojärjestelyt sovitaan erikseen. Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta (1503/2016).

Esiopetukseen ilmoittauminen on samalla myös alustava kouluun ilmoittautuminen.
Varsinainen kouluun  ilmoittautuminen tapahtuu keväällä 2023.

Maksuttomaan esiopetukseen myönnetään kuljetus, mikäli lapsen päivittäinen
matka yhteen suuntaan ylittää kolme kilometriä, tai matka muutoin muodostuu
hänelle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, tai kuljetustarpelle on 
muu perusteltu syy. Kuljetuksen ehtona on, ettei lapsella varsinaisen esiopetuksen
lisäksi ole muuta päivähoidon tarvetta. Esioppilaita ei haeta kotoa, vaan reitit
suunnitellaan yhdessä kuljetuksen toteuttajan kanssa.
Kuljetuksista ei peritä maksua.

Tietosi tallentuvat varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään.


Close Help